functies voor de medewerker


Zelf je NAW gegevens aanpassen.

NAW gegevens aanpassen

Verlof aanvragen en een overzicht van je verlof en TVT bekijken.

Ziekmelding doorgeven.

Status van de ingediende declaraties.

Gewerkte uren indienen.

Contact opnemen met helpdesk.

Vakantieplanner

Het ontvangen van een persoonlijke waarschuwing bij overtreding

Ziekmelding doorgeven.

Onkosten declaratie indienen.

Gewerkte overuren indienen.

Je loonstroken, arbeidscontract, declaraties, ID, loonbelastingverklaring, jaaropgaaf inzien.

functies voor de manager


Overzicht van ziekmeldingen
Koppeling:
•Met de  arbodienst en verzuimverzekering.
• E-mail melding bij indienen ziekmelding.
Goedkeuren van verlofaanvragen
Overzicht:
• Kalenderfunctie verlofaanvragen.
• E-mail melding naar eindgebruiker.

NAW gegens medewerkers
Email melding:
• E-mail waarschuwing bij verjaardagen.
• Einde arbeidscontract 8 weken van tevoren.
• Waarschuwings mogelijkheid mbt overtredingen.

Overzicht van alle gewerkte uren
Registratie:
• Verlof, verzuim, feestdagen en gewerkte uren.

Loonspecificaties
Loonaangifte, Loonstroken, Loonjournalen.

Goedkeuren van declaraties, inzage in de ingediende bonnen
Email melding:
• E-mail melding bij indienen declaratie. E-mail melding naar medewerker bij goed- of afkeuring.

ontwikkeld voor het mkb

Van 1 tot 99 medewerkers

vanaf 3,-- per medewerker

Bekijk onze pakketten

proefperiode

Vraag de demo aan